ZASADY REZERWACJI ONLINE i POBYTU TURYSTYCZNEGO

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

3. Doba Hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu zakwaterowania, do godziny 10:00 w dniu wykwaterowania. Gość zobowiązany jest oddać klucze do biura w dniu wyjazdu.

4. W przypadku, w którym gość nie zwróci kluczy do biura, nadal będzie odpowiedzialny za apartament co skutkuje ryzykiem poniesienia kosztów w razie wszelakich zniszczeń, kradzieży, ubytków. Brak zwrotu kluczy skutkuje również naliczeniem kolejnej doby noclegowej.

5. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Złamanie zakazu skutkuje karą w wysokości 500 zł.

6. Za pobyt zwierzęcia jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 100 zł. Zatajenie pobytu zwierzęcia skutkuje karą w wysokości 500 zł.

7. Goście planujący pobyt w naszych apartmentach ze swoimi pupilami zobowiązani są zgłosić ich pobyt w trakcie dokonywania rezerwacji lub meldunku w biurze. Nie zgłoszenie wprowadzenia zwierzecia do apartamentu może skutkować koniecznością opuszczenia apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

8. Zabrania się nocowania w apartamencie osób, nie objętych rezerwacją.

9. W razie ujawnienia/spowodowania szkód lub usterek, odkrycia niewłaściwego przygotowania apartamentu przez serwis sprzątający należy niezwłocznie poinformować biuro w dniu przyjazdu + udokumentować zgłoszony problem. Usterki zauważone wcześniej ale zgłoszone przy wyjeżdzie nie będą brane pod uwagę lub będą przypisane do gościa, który opuścił apartament ostatni.

10. Utrudnienia pobytu niezależne od Everysky nie podlegają reklamacji ( awaria prądu, wody itp. )

11. Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku i szanowania mienia. W przypadku spowodowania nadmiernych zniszczeń/zabrudzeń ( kanapy, ręczników, foteli, dywanów, pozostawienie znacznie nadmiernej ilości śmieci ), gość będzie obciążony dodatkowymi kosztami 300 zł.

12. Po każdym opuszczeniu lokalu gość zobowiązany jest do zamknięcia okien i drzwi lokalu.

13. Goście nie mogą przenosić wyposażenia/mebli/sprzętu AGD lokalu po jego piętrach bądź między innymi lokalami, ani przestawiać mebli apartamentu. Złamanie tej zasady skutkuje obciążeniem gościa na kwotę 300 zł.

14. Przy zameldowaniu zostanie pobrana Kaucja na poczet zniszczeń, nieuiszczonych opłat, która zostanie zwrócona w terminie 7-14 dni roboczych po zakonczonym pobycie i weryfikacji apartamentu przez obsługę EverySky. Na sprawdzenie firma zastrzega sobie termin do 2 dni roboczych.

15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez EverySky Paweł Półtorak w celu realizacji usług hotelarskich, rozumiem również, że moja zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.

2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.

3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.

4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

 

 

III. REKLAMACJA POBYTU W APARTAMENCIE

1. Zgłoszenia dotyczące problemu z apartamentem, tj. uszkodzenia, brud itp. są akceptowane tylko poprzez jego zgłoszenie w ciągu 2 godzin od przyjazdu na dany obiekt bezpośrednio do personelu biura i podlegają art I pkt 9 ( nie dotyczy nieprzewidzianych, większych awarii ). Późniejsze uwagi z tym związane nie będą uznawane.

W przypadku odbioru kluczy po zamknięciu biura ( odbiór poprzez sejf ), zgłoszenia są akceptowane do godziny 11:00 następnego dnia.

2. Reklamacje, wysyłane pod adres mailowy reklamacja.everysky@gmail.com, obejmujące pkt 1 z art III nie są brane pod uwagę i będą automatycznie oddalane.

3. Przy zakładaniu rezerwacji gość akceptuje zasady obejmujące reklamacje, z czym wiążę się niewymagana odpowiedź na zgłoszenia typu e-mail zawarte w pkt 1 art III.

 

 

IV. USTALENIA KOŃCOWE

1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym.

2. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.

3. W przypadku wystapienia awarii w obiekcie, gośc ma obowiązek zgłośić ją do EverySky.

4. Awarie mające charakter nagły, zostaną usunięte najszybciej jak to mozliwe, jednak jeśli nie powstały one w skutek zaniedbań ze strony EverySky, usunięcie ich będzie możliwe tylko przez zarządcę budynku i EverySky nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie.

5. Zabrania się korzystania z własnych urządzeń elektrycznych generujących duże zużycie energii elektrycznej.

6. Optymalna temperatura w apartamentach dostosowana jest na 22℃. Prośby o zwiększenie temperatury nie będą przyjmowane.

7. O wszelkich nieprawidłowościach lub niezgodnościach w Apartamencie lub w budynku w którym apartament się znajduje, Gość zobowiązany jest informować EverySky niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

 

W każdym z naszych apartamentów umieszczamy regulamin dotyczący wybranej przez Państwa lokalizacji.