Regulamin

ZASADY REZERWACJI ONLINE i POBYTU TURYSTYCZNEGO

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.


2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

3. Goście planujący pobyt w naszych apartmentach ze swoimi pupilami zobwiązani są zgłosić ich pobyt w trakcie dokonywania rezerwacji. Nie zgłoszenie wprowadzenia zwierzecia do apartamentu może skutkować koniecznością opuszczenia apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym.

Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.

W przypadku wystapienia awarii w obiekcie, gośc ma obowiązek zgłośić ją do EverySky.

Awarie mające charakter nagły, zostaną usunięte najszybciej jak to mozliwe, jednak jeśli nie powstały one w skutek zaniedbań ze strony EverySky, usunięcie ich będzie możliwe tylko przez zarządcę budynku i EverySky nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie.

Zabrania się korzystania z własnych urządzeń elektrycznych generujących duże zużycie energii elektrycznej.


Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

 O wszelkich nieprawidłowościach lub niezgodnościach w Apartamencie lub w budynku w którym apartament się znajduje, Gość zobowiązany jest informować EverySky niezwlocznie po jej stwierdzeniu.

Regulamin pobytu turystycznego. 

W każdym z naszych apartamentów umieszczamy regulamin dotyczący wybranej przez Państwa lokalizacji.