Regulamin

ZASADY REZERWACJI ONLINE i POBYTU TURYSTYCZNEGO

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą dokonania płatności wymaganej przedpłaty - w wysokości i terminie wskazanym w e-mailowym potwierdzeniu rezerwacji.


2. REZERWACJA NA ZAPYTANIE - w przypadku braku dostępności miejsca noclegowego online może być zaoferowana Rezerwacja Na Zapytanie. Potwierdzenie dostępności terminu (lub jego braku) oraz informacje o sposobie uiszczenia przedpłaty zostaną przesłane e-mailem.

3.Doba Hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu zakwaterowania do godziny 10:00 w dniu wykwaterowania. Gość zobowiązany jest oddać klucze do biura w dniu wyjazdu.

4.W przypadku  , w którym gość nie zwróci kluczy do biura , nadal będzie odpowiedzialny za apartament co skutkuje , ryzykiem poniesienia kosztów w razie wszelakich zniszczeń,kradzieży, ubytków. Brak zwrotu kluczy skutkuje , również naliczeniem kolejnej doby noclegowej .

5. W lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia . Złamanie zakazu skutkuje karą w wysokości 500 zł.

6. Za pobyt zwierzęcia jest pobierana jednorazowa opłata w wysokości 100 zł .Zatajenie pobytu zwierzęcia skutkuje karą w wysokości 500 zł.

 7.Goście planujący pobyt w naszych apartmentach ze swoimi pupilami zobwiązani są zgłosić ich pobyt w trakcie dokonywania rezerwacji lub meldunku w biurze. Nie zgłoszenie wprowadzenia zwierzecia do apartamentu może skutkować koniecznością opuszczenia apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

8.Zabrania się nocowania w apartamencie osób , nie objętych rezerwacją .

9.W razie ujawnienia/spowodowania szkód lub usterek , odkrycia niewłaściwego przygotowania apartamentu przez serwis sprzątający należy niezwłocznie poinformować biuro + udokumentować zgłoszony problem. Usterki zauważone wcześniej ale zgłoszone przy wyjeżdzie nie będą brane pod uwagę lub będą przypisane do gościa , który opuścił apartament ostatni.

10. Utrudnienia pobytu niezależne od Everysky nie podlegają reklamacji (Awaria prądu , wody itp)

11.Gość zobowiązany jest do utrzymywania porządku i szanowania mienia . W przypadku spowodowania nadmiernych zniszczeń/zabrudzeń (kanapy , ręczników , foteli ,dywanów), gość będzie obciążony dodatkowymi kosztami . 300 zł

11.Po każdym opuszczeniu lokalu Gość zobowiązany jest do zamknięcia okien i drzwi lokalu .

12.Przy zameldowaniu zostanie pobrana Kaucja na poczet zniszczeń ,nieuiszczonych opłat l, która zostanie zwrócona w terminie 7-14 dni roboczych po zakonczonym pobycie i weryfikacji apartamentu przez obsługę Everysky.Na sprawdzenie firma zastrzega sobie termin do 2 dni roboczych .

13.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez EverySky Paweł Półtorak w celu realizacji usług hotelarskich , rozumiem również , że moja zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail 

 

 

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewpłacenie przedpłaty w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. W przypadku anulowania rezerwacji wniesiona przedpłata nie podlega zwrotowi.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linka w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji, co zgodnie z ust. II pkt. 2 nie oznacza zwrotu wniesionej przedpłaty.
4. Niewykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu niż wynika to z terminu rezerwacji bądź wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem lub zwrotem części płatności za usługę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym.

Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu pobytu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Recepcją.

W przypadku wystapienia awarii w obiekcie, gośc ma obowiązek zgłośić ją do EverySky.

Awarie mające charakter nagły, zostaną usunięte najszybciej jak to mozliwe, jednak jeśli nie powstały one w skutek zaniedbań ze strony EverySky, usunięcie ich będzie możliwe tylko przez zarządcę budynku i EverySky nie ponosi odpowiedzialności za ich wystąpienie.

Zabrania się korzystania z własnych urządzeń elektrycznych generujących duże zużycie energii elektrycznej.


Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

 O wszelkich nieprawidłowościach lub niezgodnościach w Apartamencie lub w budynku w którym apartament się znajduje, Gość zobowiązany jest informować EverySky niezwlocznie po jej stwierdzeniu.

Regulamin pobytu turystycznego. 

W każdym z naszych apartamentów umieszczamy regulamin dotyczący wybranej przez Państwa lokalizacji.